Gebzenin Güzellikleri Gizli Kalmasın
  Ana Sayfa
 

 
 

                                               Msn Ekle

    Gebzemiz

Gebze´nin de içinde bulunduğu, eski Yunanlılar´ın ve Romalılar´ın Bitinya (Bithynie) dedikleri coğrafi bölgenin bilinebilen en eski tarihi, M.Ö. XII yüzyıla kadar dayanır. Bölge, özellikle Kocaeli Yarımadası, coğrafi konumunun öneminden dolayı, tarihin hemen hemen bütün dönemlerinde, birçok ulusa yurt olmuştur. Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki en önemli geçit yeri olan Kocaeli Yarımadası ya birçok ulusun yurdu, ya da gelip geçtikleri, medeniyetlerinden izler bıraktığı bir yer olmuştur.Bilinen ilk ulus göçü de M.Ö. XII. yüzyılın başlarındadır. Bu ulus Yunan kökenli Frikler´dir. (Devamı)


     Gebze Adının Kaynakları

     Gebze adı köken olarak, diğer eski yerleşmelerin ismine bağlanmaktadır. Araştırmacıların bir çoğu bu görüştedir. Bazılarıysa Libyssa ve Dakibyza isimlerini bazı ufak değişikliklerle kullanmışlardır.Antik çağ araştırmacılarının hemen hemen hepsi Libyssa adını kullanmışlardır. Roma ve Bizans döneminde Dakibyza adı da kullanılmaya başlanan bir diğer isimdir. Okunuş açısından da bu isimlerin Gebze sözcüğünü andırması, kelimenin kökeninin çok eski olduğunu kanıtlamaktadır.Bazı araştırmacılar da yöreden bahsederken, Gebseh, Gebisseh, Gjabseh isimlerini kullanmışlardır.Gekbuze, Ghviza, Gavize, Dschebse, Dschebize, Gebize de kullanılan diğer isimlerden bazılarıdır. Diğer araştırmacılardan bazıları da, "Gebze"nin bir zamanlar Osmanlı ve Bizans savaşçıları arasında sık sık el değiştiren ve özlenen bir yöre olması itibariyle "Gel bize" veya "Bize gel" ifadelerinden oluşan ve zaman içinde değişerek, halkın öz dilinde "Gebze"ye dönüşen bir ad olduğunu belirtmişlerdir. Evliya Çelebi´nin Seyahatnamesi´nde bir kez Kekbeziye ismini kullanmış, Erzurum Seyahatı esnasındaysa Gebze kelimesinin Gelbize´den kaynaklandığını yazmıştır (Gebze, Gelbize'den galattır). İbrahim Hakkı Konyalı ise, eski Osmanlı arşiv kaynaklarında Geybüyze, Geybüveyze, Geyibüveyze, Geyiboyze, Geykivize şeklinde yazıldığını, halen yaşayan ismininse Gebze olduğunu vurgulamıştır. Dacybza, Dacibyza, Geubize, Geliboş, Gekboze kullanıldığı söylenen diğer isimlerdir.

   
    İstiklal Harbi'nde Gebze

       İstiklal harbi'nin başladığı yıllarda Gebze Kocaeli sancağına bağlı bir ilçedir. Küçük bir konaklanma ve dinlenme merkezi durumundadır. Belediyesi daha yeni (1955) kurulmuştur. Başlıca geçim kaynağını tarım ürünleri (tahıl, meyve, sebze) ve küçük baş hayvancılığının oluşturduğu kasabanın çevresinde enginar bahçeleri, bağlar ve zeytinlikler yer alır. Sanayii olarak 1910 yılında kurulan Darıca Çimento Fabrikası ile 1911 yılında kurulan ancak daha sonra kapatılan Eskihisar Çimento Fabrikası vardır. Birinci Dünya Savaşının bitimind imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre İtilaf Devletlerine terkedilecek olan Boğazlar bölgesinin içinde yer aldığından, Gebze 1918 yılında İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bu durumun Sevr Antlaşmasında değişmemiştir. İşgale karşı başlatılan Milli Mücadelede Anadolunun her tarafı gibi Gebze de yer almış ve bu doğrultuda Yahya Kaptan tarafından Gebze ve yöresinde Kuvva-i Milliye teşkilatı kurulur. Bölge 27 Ekim 1920'de İngilizlerce Yunan birliklerine devredilir; ancak Kocaeli bölgesi Yunanlılardan tamamen temizlenmesinden sonra bu kez İngilizler Boğazlar Bölgesinin güvenliğini bahane ederek Gebze ve çevresini tekrar işgal etmişlerdir. Bu işgal 12 Ekim 1922'de Gebze'nin kurtarılmasına dek sürmüştür. 

   
       Gebze'nin Kurtuluşu

     Gerek Mahalli basıda, gerekse Ulusal Basında bazı yazarlarımızın eserlerinde de Gebze'nin Kurtuluşu tarihinin 17 Ekim 1922 olarak belirtilmiş olduğu, bilinmektedir.Ancak, bu tarihin bir yanılgı eseri olduğu, hiç bir gerekçeye dayanmadığı, Genel Kurmay Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi'nin başvuru yazısına verdiği resmi cevaptan anlaşılmış bulunmaktadır.Söz konusu cevaptan;Gebze'nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü'nün 12 Ekim 1922 tarihi olduğu anlaşılmaktadır. 


            2008 webmaster Gürkan altbaş 
            E-mail:cv_angel_77@hotmail.com

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=